CESICAT, l’agència governamental de la ciberseguretat a Catalunya

cesicat

En compliment d’un mandat del Parlament de Catalunya, l’objectiu de la iniciativa és que l’organisme tingui la forma jurídica adequada per desenvolupar les funcions, els encàrrecs i les activitats en matèria de ciberseguretat.

El Govern de Catalunya ha iniciat els tràmits per convertir l’actual Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) en l’agència governamental dedicada a la ciberseguretat.

L’objectiu és que l’organisme tingui la forma jurídica adequada per desenvolupar les seves funcions, tot i que el canvi no tindrà cap efecte directe sobre l’organització i els recursos actuals, tant del CESICAT com del Computer Emergency Response Team (CERT), que dóna resposta directa als incidents de ciberseguretat.

Aquest canvi es fa a causa de l’evolució constant que hi ha en el sector i pels encàrrecs i funcions que ha anat adoptant el CESICAT en els últims temps.

Entre d’altres, la nova llei atorga a aquest organisme les funcions de vetllar per la seguretat TIC a Catalunya, coordinar-se amb el sector privat per millorar la seguretat TIC de la ciutadania, donar suport al Govern en plans de seguretat TIC i millorar i promocionar la seguretat de la identitat digital dels ciutadans.

Nota de premsa: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=277061&idioma=0